Opvang tijdens en buiten de schooluren.

Het gemeentebestuur organiseert in de school buitenschoolse opvang

Voorschools
Vanaf 7 uur tot de aanvang van de lessen

Naschools
Vanaf het einde van de lessen tot 18 uur

Op aanvraag kan je vroeger terecht bij de opvang. Zelfs al vanaf 6.30 uur.
Ook naschools is er, op aanvraag, de mogelijkheid om in de opvang te blijven tot 18.30 uur.

Plaats
Een lokaal kleuterschool

Vergoeding
Eén kind: € 1,07 per ½ uur  (sociaal tarief €0,38)
Meerdere kinderen van hetzelfde gezin: € 0,80 per ½ uur per kind (sociaal tarief €0,28)

Verantwoordelijke(n)
Marc Hermans (011/52 20 95)
Sophie Neyt (011/34 03 92)

De school organiseert zelf middagopvang van 12.15 uur tot 13.20 uur.

Plaats
Eetzaal en speelplaats kleuterschool
Eetzaal en speelplaats lagere school 
Het toezicht op de speelplaats in de lagere school gebeurt vanaf 12.20 uur door een externe toezichthouder.

Vergoeding
Gratis

Verantwoordelijken
De directie