Op zoek naar een superschool voor jouw held?

Dan ben je bij ons aan het juiste adres! Je kan elke dag naar het secretariaat komen om je kind in te schrijven. Een afspraak maken is geen must, maar als je eerst even belt met Ann Willems, onze secretaresse, zul je niet voor een gesloten deur staan. Zowel voor het inschrijven van kleuters als voor kinderen van de lagere school kan je terecht bij Ann in het gebouw van de lagere school. Dit gebouw kan je bereiken via de Saviostraat.

Een kind is ingeschreven in onze school als de ouders schriftelijk instemmen met ons pedagogisch project en ons schoolreglement.
Bij de inschrijving zullen we u vragen stellen betreffende de organisatie van het ouderlijk gezag, de gezinssamenstelling, de verblijfsregeling, … . Kortom, alle info die we nodig hebben om de administratieve schoolfiche van uw kind in orde te brengen. We gaan ervan uit dat beide ouders instemmen met de inschrijving. Indien we op de hoogte zijn van het niet-akkoord van één van beide ouders, kunnen we uw kind niet inschrijven.

Aanmelden en inschrijven
Onze school werkt met voorrangsperiodes. Zo hebben we een voorrangsperiode voor broers en zussen, kinderen van personeel en voor het systeem van dubbele contingentering. Tot slot voorzien we ook een periode voor leerlingen die geen gebruik maken van de voorrangsgroepen.
De juiste data vindt u o.a. terug op een nieuwsbericht van onze website en op de website van het gemeentebestuur (www.houthalen-helchteren.be). 

Is uw kind ingeschreven in onze kleuterschool, dan moet u hem of haar niet opnieuw inschrijven bij de overgang naar het eerste leerjaar.

Capaciteit
Onze school moet haar capaciteit vastleggen. De capaciteit voor de kleuterschool bedraagt 150 leerlingen, voor de lagere school is dit 200 leerlingen. Eens onze capaciteit bereikt is, wordt elke bijkomende leerling geweigerd.