Verkeersveiligheid rond de school!

poort

Helaas stellen we nog steeds vast dat ouders de grote schoolpoort binnenrijden met de auto. Op die manier ontstaan er situaties die onveilig zijn voor onze kinderen. ​Mogen we via deze weg vragen de auto te parkeren op de voorziene staanplaatsen zowel in de Elzenstraat als in de Saviostraat. Zo kan iedereen op een veilige manier naar school en ook weer naar huis!

Omdat vele ouders geen rekening hebben gehouden met onze boodschap hebben we besloten om de poort 's morgens en namiddag te sluiten. Wij hopen op jullie begrip, het is immers voor de veiligheid van uw kinderen dat we dit doen.