Zin in leren! Zin in leven! - ZiLL

logo Zill

De school zal vanaf september 2020 het nieuwe leerplan 'Zin in leren! Zin in leven!' (ZiLL) van Katholiek Onderwijs Vlaanderen volgen. Dit betekent concreet dat heel het schoolteam zal werken aan de harmonische ontwikkeling van leerlingen. Het traditioneel denken en werken vanuit schoolvakken wordt vervangen door ontwikkelvelden.

De school is een plaats waar ontwikkelingskrachten plaatsvinden.
We onderscheiden in ZiLL de persoonsgebonden en de cultuurgebonden ontwikkelvelden.
De persoonsgebonden velden zijn ‘Socio-emotionele ontwikkeling’, ‘Ontwikkeling van een innerlijk kompas’, ‘Ontwikkeling van initiatief en verantwoordelijkheid’ en ‘Motorische en zintuiglijke ontwikkeling’.
De cultuurgebonden velden zijn ‘Ontwikkeling van oriëntatie op de wereld’, ‘Mediakundige ontwikkeling’, ‘Muzische ontwikkeling’, ‘Taalontwikkeling’, ‘Ontwikkeling van wiskundig denken’ en ‘Rooms-Katholieke godsdienst’.

Het proces van prioritering duiden we aan met het begrip focus. Het houdt in dat leraren en leerlingen uit een veelheid van ontwikkelkansen kansen selecteren die op dat moment dominant nagestreefd worden.

Drie kernvragen zijn hierbij relevant:

1. Wie zijn de leerlingen? Welke zijn hun onderwijsbehoeften?
2. Wat biedt en wat vraagt de context?
3. In welke mate realiseren we het leerplan? Op welke manier inspireert het leerplan om ervaringen te verbreden en te verdiepen?

Wie graag meer wil weten over het nieuw leerplan kan steeds terecht bij de directie. Maar er is ook een website beschikbaar, klik hier!