Vrije dagen en vakanties

Schooljaar 2018-2019

1e trimester

facultatieve vrije dag 28/09/2018
herfstvakantie van 29/10/2018 tot en met 04/11/2018
pedagogische studiedag (Erika) 06/12/2018
kerstvakantie van 24/12/2018 tot en met 06/01/2019

2e trimester
pedagogische studiedag 23/01/2019
facultatieve vrije dag 04/02/2019
krokusvakantie van 04/03/2019 tot en met 10/03/2019
paasvakantie van 08/04/2019 tot en met 22/04/2019

3e trimester
pedagogische studiedag 04/06/2019
feest van de arbeid 01/05/2019
O.H.Hemelvaart 30 en 31/05/2019
pinkstermaandag 10/06/2019

De grote vakantie start op 01/07/2019.